Använder du Excel optimalt?

Vill du skapa mer tid för annat genom att optimera din användning av Excel? Jag hjälper dig att bli mer effektiv i ditt dagliga arbete.

Att genomföra en värdeskapande work-shop i ditt Excel-arbete är ett snabbt sätt att få bättre dataflöde – från grunddata till färdig presentation, mallhantering samt riskelimineringar. Jag kan även verifiera befintliga Excel-filer och föreslå förbättringar.

Jag har över 25 års erfarenhet av IT-frågor och hur man kan utnyttja IT-verktyg optimalt.
Behöver du hjälp med projektledning, processarbete eller förbättringsarbete har jag kompetens och lång erfarenhet även av det.
Kontakta mig gärna på telefon eller e-post så kan vi diskutera din potential att spara värdefull tid.

Nyckelord:
• Värdeskapande
• Strukturering
• Förbättring